Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä
Nimi: Mediapeikko
Y-tunnus: 2208112-0
Osoite: Viherlaaksonranta 15 A 13
Postinumero: 02710
Postitoimipaikka: Espoo
Puhelinnumero: 041 545 8363
Sähköpostiosoite: tuomas@mediapeikko.fi

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Yritys: Mediapeikko
Nimi: Tuomas Heinonen
Osoite: Viherlaaksonranta 15 A 13
Postinumero: 02710
Postitoimipaikka: Espoo
Puhelinnumero: 041 545 8363
Sähköpostiosoite: tuomas@mediapeikko.fi

3. Tietosuojavastaava
Yritys: Mediapeikko
Nimi: Tuomas Heinonen
Osoite: Viherlaaksonranta 15 A 13
Postinumero: 02710
Postitoimipaikka: Espoo
Puhelinnumero: 041 545 8363
Sähköpostiosoite: tuomas@mediapeikko.fi

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Kerättäviä henkilötietoja käytetään:
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on yritykseen liittyvien asiakassuhteiden, palveluiden, tuotteiden ja tehtävien toimittaminen, hoitaminen, kehittäminen sekä ylläpitäminen.

5. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste
Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

6. Rekisterin tietosisältö
Henkilön tai yrityksen nimi, y-tunnus, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero sekä muut asiakkaan itse ilmoittamat tiedot

7. Tietojen säilytysaika
Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

8. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin kerätään tietoja:
Henkilöltä tai yritykseltä itseltään. Viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa (esim. ytj.fi). Tietoja kerätään myös Google Analytics –analytiikkatyökalun avulla.

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

10. Evästeiden (cookies) käyttö
Sivuilla ei käytetä evästeitä

11. Rekisterin suojaus
Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.
Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

12. Automaattinen päätöksenteko
Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

13. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.
Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.
Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.